Annonse

Permisjonsforlengelse

Spørsmål: Vi har en ansatt som er i mammapermisjon for øyeblikket. Hun skulle tilbake på jobb i januar 2015, etter ti måneder foreldrepermisjon. Hun har nå kontaktet oss og bedt om å få utvidet permisjonen med å gå i ulønnet permisjon i 6 måneder til. Dette synes vi passer dårlig og hun informerer oss alt for sent. Jeg husker at jeg har lest et eller annet sted om at arbeidstaker har tre måneders varslingsplikt i slike tilfeller. Stemmer det? Eventuelt kan vi nekte henne å ta ulønnet permisjon på grunn av at det påfører bedriften store ulemper?

Annonse
Annonse