Annonse
Det er som regel bedre å ha én god sjef som leder mange og har god administrativ støtte enn å ha to middelmådige sjefer som hver skal lede halvparten så mange, mener Stefan Tengblad, svensk professor som blant annet har forsket på medarbeiderskap.  Foto: Anita Myklemyr

– Sjefsbehovet går i bølger

Stefan Tengblad er professor i foretaksøkonomi ved Högskolen i Skövde i Sverige og har i årenes løp forsket på temaer som organisering av arbeid, ledelse, medarbeiderskap og organisatorisk resiliens (kraft og tilpasningsdyktighet). Han var også en av forfatterne bak forskningsantologien «Att leda mot det nya».

Stefan Tengblad, som fra tid til annen er å finne som foredragsholder på seminarer om ledelse i Norge, erfarer at hva som betraktes som et passe antall sjefer rundt om i organisasjonene har en tendens til å variere over tid.

Annonse
Annonse