Annonse

Sykepenger

Spørsmål: Jeg har vært i foreldrepermisjon med foreldrepenger frem til juli 2014. På grunn av manglende barnehageplass for min datter var jeg nødt til å ta ulønnet foreldrepermisjon frem til august 2015. Jeg har avtalt med min arbeidsgiver om å gå tilbake i samme stilling fra august neste år. Nå har jeg dessverre blitt akutt syk og er innlagt på sykehus. Jeg kontaktet NAV for å høre om jeg har rett til sykepenger.

Annonse
Annonse