Annonse

Oppsigelse

Spørsmål: Jeg er en bedriftseier som har en bedrift med flere avdelinger, spredt geografisk rundt om i Sør-Norge. En av avdelingene har i flere år gått dårlig etter å ha pådratt seg et dårlig rykte, (antagelig fortjent) for varierende kvalitet i leveransene til kundene. Denne avdelingen har isolert sett gått med underskudd gjennom en lengre periode. En av de ansatte der, en mellomleder, har gått til sak mot oppsigelsen og hevder at han skulle vært sammenlignet med ansatte i andre avdelinger og eventuelt vært tilbudt nytt arbeid der.

Annonse
Annonse