Annonse

Slåss mot usynlige fiender

Det er ikke bare terrortrusselen som er økende i Norge. Sikkerhetstilstanden for 2014 viser at truslene mot norske datasystemer også øker. I fjor registrerte nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) totalt 15.815 sikkerhetshendelser på nett. Av disse ble 3901 saker håndtert manuelt, altså etterforsket nærmere. 50 av sakene ble karakterisert som alvorlige. Blant dem flere tilfeller av industrispionasje mot norske interesser.

Annonse
Annonse