Annonse
Jan Ketil Arnulf
Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, bruker den engelske utgaven av boken Hva er ledelse i undervisning i Kina. Det sees på mulighetene for å få oversatt boken  også til kinesisk. Foto: Anita Myklemyr

– Nyttig å ha boken på engelsk

«Jeg vet lite som er så lett å omtale i store ord og så vanskelig å få til i praksis som ledelse. Med denne boka ønsker å invitere til ettertanke og noen provoserende ideer om hvorfor dette er slik.»

Slik innleder Jan Ketil Arnulf forordet til den norske utgaven av Hva er ledelse. Boken er ikke verken stor eller prangende, men den er en av få norske bøker om ledelse som er blitt oversatt til engelsk. Arnulf, som underviser ganske mange utlendinger, både på Handelshøyskolen BI i Oslo og i Kina, sier at det er nyttig å ha boken på engelsk.

Annonse
Annonse