Annonse

Politikernes data-avmakt

Denne fredagen er det offentlig høring i Stortinget om NAV – basert på Riksrevisjonens årlige rapport om tilstanden i forvaltningen. Som vanlig må arbeids- og velferdsforvaltningen tåle kritikk. Revisjonen peker på at NAV selv bestemte seg for å legge ned en prosjektorganisasjon som var etablert for å modernisere IKT-systemene i etaten. Organisasjonen ble nedlagt kort tid etter at den ble opprettet, på tross av at det i planfasen «ble gjennomført omfattende utredninger med ekstern kvalitetssikring», som det heter i Riksrevisjonens melding til Stortinget.

Annonse
Annonse