Annonse
Foto: Torbein Kvil Gamst

Egenmeldingen: Lasse Lønnum

  • Alder: 54
  • Bosted: Tromsø
  • Sivilstand: Gift
  • Stilling: Universitetsdirektør UiT Norges arktiske universitet
  • Utdannelse: Cand.real
  • Antall dager trim i uka: 3

6 om deg som menneske

Er det noe du drømmer om å gjøre en gang?
Ha et lengere opphold i USA.

Er det en bok du har lest eller en film du har sett som har gjort et sterkt inntrykk på deg?
Boken «Gjennem isbaksen» av min grandonkel Helmer Hanssen som var med Amundsen til Sydpolen samt på Fram og Gjøa ekspedisjonene.

Hva gjør du i fritiden?
Prøver å tilbringe mest mulig tid med familien.

Hvor mange timer jobber du hver uke?
50–60.

Er det noe du skulle ønske du var flinkere til?
Færre jobbreiser.

Har du vært aktivt med i noen frivillige organisasjoner?
I ungdommen var jeg med i Ungdommens Røde Kors.

5 om ledelse

Når fikk du din første lederoppgave?
I 1993.

Hva er mest viktig for deg som leder?
At vi sammen oppnår de mål vi har satt for virksomheten.

Er makt et begrep du bruker for å beskrive ledelse?
Nei.

Bør en leder snakke åpent om sine svake sider?
Selvsagt, men konteksten må velges med omhu.

Bør en ha den samme lederjobben i mer enn 10 år?
10–12 år bør holde for de fleste ledere og organisasjoner.

4 om med­arbeidere

Tre stikkord som kjennetegner en god medarbeider?
Faglig dyktig, selvstendig, gjennomføringsevne.

Er det en fordel at flest mulig av de ansatte er med i en fagforening?
Det er en privatsak som den enkelte må avgjøre.

Bør ansatte få bonus hvis sjefene får det?
Ja.

Er det opp til de ansatte selv å passe på at de jobber det antallet timer de skal?
Ja, det har jeg full tillit til at de gjør.

3 om aktuelle saker

Bør vi åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen?
Først må vi ha en konsekvensutredning – så kan vi ta stilling til det.

Bør vi bruke mindre penger på landbrukssubsidier?
Nei. Våre bønder er i mine øyne helter i samfunnet som ivaretar en viktig næring og en viktig del av norsk kultur.

Bør det kuttes i pressestøtten?
Nei.

2 om tiden vi lever i

Er det noe utviklingstrekk som bekymrer deg?
«Perfekt-idealet» ungdommen utsettes for med kjøpepress og kroppspress.

Bør det være et mål å få økt gjennomsnittlig materiell levestandard i Norge?
Nei.

1 om Erna Solberg

Hva synes du om Erna Solberg som statsminister?
Synes hun og regjeringen klarer seg bra.

 

Hvis du først velge

Vann – Vin
Helsestudio – Solseng
Golf – Svømme
Rolling Stones – The Beatles
Dagbladet – VG 
NRK – TV 2 
På fjellet – Ved sjøen
Slalåm – Langrenn
Bok – Avis
Katt – Hund
Bonde – Journalist
MP3 – Motorsag

 

Annonse
Annonse