Annonse
Som ordfører i Bergen har Trude Drevland over fem hundre representasjonsoppdrag i året. En taleskriver og en sekretær er det eneste formelle apparatet hun har til rådighet. Foto: Olav Garvik

En påkjenning å være taus

Den fargerike nordlendingen ble ordfører i 2011, etter å ha hatt en lang rekke lederoppgaver både i politikk, privat og offentlig virksomhet. Drevland er, på samme måte som kollega Fabian Stang i Oslo, ordfører i en parlamentarisk styrt by. Høyrepolitikeren er primært byens fremste representasjonsfigur, mens byrådslederen må takle den brutale politiske hverdagen. Det er en uvant – og langt på vei en unaturlig rolle for et så utadvendt menneske som Drevland. Hun mistrives med å legge bånd på seg selv.

Annonse
Annonse