Annonse

Formfeil ved utforming av suspensjon

Spørsmål: Jeg er en arbeidsgiver som har fått et lite problem. Nylig suspenderte jeg en arbeidstager, fordi jeg hadde oppfattet at vedkommende hadde begått noen alvorlige og kritikkverdige handlinger. Suspensjon ble valgt fordi jeg hadde behov for å undersøke saken nærmere. Dessverre gjorde jeg dette selv uten å kontakte juridisk bistand. Når arbeidstager henvender seg gjennom advokat, får jeg høre at det er begått til dels alvorlige formelle feil ved selve utformingen av suspensjonsbrevet, nærmere bestemt mangler en del opplysninger om arbeidstagers rettigheter mv.

Annonse
Annonse