Annonse

Opprydning i ­tilsynene

Datatilsynet har varslet Wiersholm og PWC om bøter på 250 000 kroner hver. Selskapene protesterer og sier til Finansavisen at tilsynet i disse sakene går ut over sin myndighet. Det skal ikke være personopplysninger på avveie, men tilsynet mener at avtaler som er inngått er mangelfulle. Selskapene vil klage til Personvernnemda. I fjor opplevde Gjensidige noe tilsvarende. De fikk et varsel om en bot på 600 000, klaget til Personvernnemda som konkluderte med at det var så pass store mangler i presisjonsnivået at de ikke ville behandle saken. Den saken kokte bort i kålen.

Annonse
Annonse