Annonse
Venstresidens Messias? Thomas Piketty gjester Norge fredag. Sjelden har en økonom fått mer oppmerksomhet.

Piketty vil prege valgkampen 2015

Piketty og boken «Capital in the 21 century» slo ned i norsk offentlig ordskifte med en voldsom kraft tidligere i år. Ikke så rart, kanskje, det er en stor bok: 577 sider med tekst, 76 sider noter og 115 tabeller og grafer.

Ikke alle ekspertene vi har snakket med har lest den. Amazon har gitt matematikeren Jordan Ellenberg materiale til å regne ut at den gjennomsnittlige leseren av Kapital i det 21. Århundre (på lesebrett vel å merke) stopper på side 26. 

Annonse
Annonse