Annonse
Skiferolje representerer et veiskille. Her fra Eagleford Shale Drive i Texas. Foto: Steven Polunsky

Skivebom i stats­budsjettet

Siden Statsbudsjettet for 2015 gikk i trykken har oljeprisen vært i fritt fall. På et halvt år har prisen på Brent Crude gått fra 114 dollar per fat til 65 dollar per fat, en nedgang på 43 prosent til et nivå oljeprisen har ikke vært på siden finanskrisen. 

I det norske statsbudsjettet har Finansdepartementet lagt opp til en oljepris på 112 dollar fatet i 2014, og for 2015 ligger anslagene på 91 dollar fatet. 

Annonse
Annonse