Annonse

Er det på tide med et nytt syn på ledelse?

Når framstillingen i tillegg trekker paralleller til de tidligere Sovjetstatene, samt at forbundslederen Jan Olav Brekke påpeker at resultatene som framkommer er «dyster lesning for alle som setter pris på åpne dører, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet», bør alle som har en ledelsesfunksjon gå en runde med seg selv.

Annonse
Annonse