Annonse
Nå mener professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Haldor Byrkjeflot, at NPMs tid som eneste aksepterte styringsverktøy kan være over i offentlig sekto. Foto: Foto: UIO

New Public Management: Målstyring er ut

New Public Management-styring, eller styring med fokus på blant annet resultatrapportering og måloppnåelse, har lenge vært det offentliges fremste våpen i kampen for mer effektivitet og smidighet i forvaltningen. Nå mener professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Haldor Byrkjeflot, at NPMs tid som eneste aksepterte styringsverktøy kan være over i offentlig sektor, og at man ser en pendelsvingning tilbake i retning av offentlig administrasjon basert på regelstyring og forutsigbarhet.

Annonse
Annonse