Annonse

Risikosamfunnet

Selv om det er riktig at samfunnet i dag på mange måter er tryggere enn det var før, har teknologiske framskritt og globalisering også skapt mange nye farer og ny sårbarhet. Dette pekte den tyske sosiologen Ulrich Beck på allerede midt på 80-tallet i en bok han ga tittelen Risikosamfunnet. Han trakk fram miljøforurensing, resistente bakterier, ekstreme politiske grupper og andre diffuse trusler som eksempler på dette.

Annonse
Annonse