Annonse

Samfunnet krever etiske ledere

For vi mennesker er litt som vannet som flyter korteste vei til målet, skal vi tro førsteammanuensisen ved institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Vi farges av det dersom omgivelsene belønner profitt uten å spørre om hvordan profitten skapes, men vi farges heldigvis også når omgivelsene stiller krav til samfunnsansvar og medmenneskelighet.

Annonse
Annonse