Annonse

Tverrkulturell kommunikasjon: Unngå kulturkløneri

Da bedriften hun jobbet i kjøpte opp et tysk selskap, og deretter selv ble kjøpt av et japansk, ble Marit Imeland Gjesme for alvor oppmerksom på utfordringene som oppstår når man skal få tverrkulturelle samarbeid til å fungere. Mye tid gikk med til å håndtere konflikter, og de positive synergiene av oppkjøpet lot vente på seg.

Å mestre tverrkulturelle partnerskap og integrasjoner handler om kunnskap og respekt, mener hun.

Annonse
Annonse