Annonse

Jagland i ­andedammen

Når man har vært styreleder i seks år og man oppfatter at en del mener tiden er inne for at man bør overlate lederansvaret til en annen, bør man vurdere å trekke seg pent og rolig tilbake. Seks år er en lang åremålsperiode og mange ledere er i stillingen kortere enn den tid.

Annonse
Annonse