Annonse

Når ledelse blir til administrasjon

Det konstaterer svenske magasinet Chef, som har gjennomført en undersøkelse der 963 ledere svarer på hvordan administrasjon preger hverdagen deres.

29 prosent av de spurte svarer at de bruker over halvparten av arbeidstiden sin på administrasjon. 18 prosent svarer at de bruker mellom 40 og 50 prosent av tiden sin på å administrere. Over 70 prosent svarer at de hver måned eller oftere gjør administrative oppgaver som de egentlig mener at noen andre burde gjøre.

Annonse
Annonse