Annonse

Spør juristene: Flere arbeidsoppgaver

Spørsmål: Vi har en arbeidstaker som primært jobber med IT. I forbindelse med en flytteprosess har vi i en begrenset periode behov for diverse vaktmestertjenester, som han har sagt seg villig til å utføre. Vi ønsker å skrive kontrakt på dette, men da slik at vi kan si opp kontrakten om vaktmestertjenestene når behovet for disse opphører. Har vi mulighet til dette?

Bedriftsleder i IT-bedrift

Annonse
Annonse