Annonse

Spør juristene: Høye lønnsutbetalinger

Spørsmål: Jeg er leder for HR-avdelingen i en virksomhet som går gjennom økonomisk tøffe tider. Vi ønsker på ingen måte å gjennomføre nedskjæringer som i stor grad vil gå utover arbeidstakerne i virksomheten. De jobber imidlertid mye overtid, hvilket medfører store lønnsutbetalinger. Det har blitt foreslått å pålegge arbeidstakerne avspasering i stedet for overtidsbetaling. Er dette en lovlig mulighet for å redusere virksomhetens kostnader? Og kan vi eventuelt pålegge dette nå – etter opptjeningsmåneden?

HR leder

Annonse
Annonse