Annonse

Spør juristene: Mobbing på jobben

Spørsmål: Jeg er en daglig leder i en kommunal virksomhet som har mottatt en bekymringsmelding fra advokaten til en av de som jobber her. Meldingen går ut på at vedkommende arbeidstaker føler seg mobbet, og advokaten krever derfor at vi «setter i verk tiltak» for å bedre denne situasjonen.

Annonse
Annonse