Annonse

Innskuddspensjon:Fortsatt store kostnadsforskjeller

På nettstedet Minpensjon.no som styres fra Finans Norge, fremgår den samlede oversikten over de forskjellige penjonsfondenes avkastning og forvaltningshonorarer. Mens de ansatte er opptatt av høyest mulig avkastning, må sjefen ta regningen.

Annonse
Annonse