Annonse

Spør juristene: Drøftelsesmøte

Spørsmål: En av våre ansatte har blandet private interesser inn i arbeidsforholdet på en uakseptabel måte. Nærmere bestemt har han brukt et tildelt arbeidskjøretøy til private formål, og det foreligger en lang rekke uregelmessigheter. Når vi nå registrerte dette, ble han innkalt til et drøftelsesmøte for å diskutere en terminering av ansettelsesforholdet. Da ble han sykmeldt. Vi avlyste derfor i første omgang møtet. Nå har det vist seg at han like etterpå hadde meldt seg inn i en fagforening og også deltatt på et møte der, selv om han var sykmeldt.

Annonse
Annonse