Annonse

Spør juristene: Ruset arbeidstaker

Spørsmål: Jeg er HR-ansvarlig i en bankvirksomhet, og har ansvaret for en avdeling på ca. 20 ansatte. Det siste halvåret har jeg flere ganger fått mistanke om at en av mine ansatte kommer ruset på jobb. Det lukter alkohol av vedkommende, hun gjør jobben sin dårligere, og hun unnviker felles lunch og andre samtaler i større grad enn tidligere. Burde jeg konfrontere henne med dette, og eventuelt få henne til å ta en rusmiddeltest? Dette må da være saklig grunn for oppsigelse?

Fortvilet HR-sjef

Annonse
Annonse