Annonse

Start tidlig, spar lenge, jobb lenge

Et gjennomgående råd fra alle er å huske på at tross ulike pensjonsordninger fra arbeidsgivere er det Folketrygden som er den viktigste pensjonen. For å få maks ut av denne bør man tjene mest mulig i ren, skattbar inntekt over lang tid og stå i jobb lenge.

Annonse
Annonse