Annonse

Rekrutteringsdebatten: Altfor lite er bedre enn ingenting!

Kandidatundersøkelsens funn om jobbsøkernes opplevelser i møtet med potensielle arbeidsgivere er ikke særlig overraskende – den har samme forstemmende funn som tidligere undersøkelser. Det er samtidig godt forskningsmessig belegg for å si at søkerresponser er systematisk forbundet med forhold som organisasjonens attraktivitet, om man vil anbefale jobben til andre, jobbtilfredshet, opplevd rettferdighet, selvfølelse, tilslagsprosent, turnover-intensjoner, osv. Noen undersøkelser finner også effekt på prestasjoner, faktisk turnover osv.

Annonse
Annonse