Annonse

Søk mot Europa, bokstavelig talt

Det er dessverre fortsatt en godt skjult hemmelighet for mange at vi, selv om vi står utenfor EU, er medlem av verdens største forskningssamarbeid. I løpet av de neste årene skal Horisont 2020 fordele 75 milliarder euro. Forskere ved institutter, universiteter og høyskoler kjenner programmet stadig bedre, men det er mindre kjent i næringslivet, til tross for at de finnes en rekke muligheter for bedrifter som jobber med utvikling av produkter eller nye tjenester. Og til tross for at suksesshistoriene begynner å strømme inn.

Annonse
Annonse