Annonse

Spør juristene: Alder og ­oppsigelse

Spørsmål: Jeg har vært ansatt i en virksomhet i til sammen nesten 30 år. Jeg har passert 60. Ansettelsesforholdet er imidlertid delt i to perioder – en periode på drøyt 20 år og en senere periode på drøyt 9 år. I den mellomliggende periode var jeg ansatt i en annen virksomhet noen år. Av mine nærmere 34 år i arbeidslivet har jeg tilbrakt over 30 av dem i denne virksomheten. Jeg er nå sagt opp og er i midten av 60 årene. Når oppsigelsestid skal beregnes, kan jeg påberope meg de foregående 20 år og ikke bare de siste 9?

Annonse
Annonse