Annonse

Venstreradikalisme

Politisk ledelse utfordres. Venstreradikalisme vis a vis høyreradikalisme. For en tid tilbake skrev jeg i en kronikk om høyreradikalisme. Jeg skrev omtrent slik: Høyreradikalisme i Europa, kan vi si, er en samlebetegnelse på partier og bevegelser til høyre for den parlamentariske konservatismen. Høyreradikale partier kan anta nynazistisk eller nyfascistisk form, avhengig av de politiske tradisjonene i vedkommende land. Eller de opptrer som legale politiske partier, som det norske Fremtidspartiet.

Annonse
Annonse