Annonse

Fattigdommen er problemet

Uansett hvor handlekraftige politikerne i EU og Norge skulle vise seg å være i de nærmeste ukene, er det liten grunn til å tro at flyktningstrømmen mot Europa vil avta. En humanitær aksjon i Middelhavet er åpenbart riktig fordi vi plikter å hjelpe mennesker i nød, men den kan selvfølgelig føre til at enda flere flyktninger tar sjansen på å ta seg over havet i alt for skrøpelige og overfylte farkoster.

Annonse
Annonse