Annonse

Fornuft og interesser i Høyre

Høyre vil være partiet som setter kunnskap i høysetet. Det handler om noe langt mer enn utdanning og forskning. Høyre vil gjøre det som er fornuftig, rasjonelt, det fagfolk anbefaler, som det er forskningsmessig belegg for. Høyre vil ikke framstå som et snevert interesseparti – slik som Ap som er i lomma på LO, Senterpartiet som er opptatt av det som tjener bøndene, KrF som ivaretar interessene til kirker og organisasjoner, for eksempel.

Annonse
Annonse