Annonse

Mangelfull sertifiserings­ordning av rekrutteringspersonell

Bakgrunnen for oppslaget var resultatene i en undersøkelse kalt «Kandidatopplevelsen 2014». Resultatene der var nedslående. Forsiden på Ukeavisen Ledelse den 27.mars : «Jobbsøkere behandles som luft» sier vel det meste om hovedfunnene.

Annonse
Annonse