Annonse

Motivasjons­løft med til­passet ledelse

Jan Spurkeland, som er ute med boken Tilpasset ledelse, har over 20 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. Han forteller at norske ledere har mye å gå på når det gjelder motiverende lederatferd.

– Når det gjelder kjennskap til motivasjonsfaktorer hos hver enkelt medarbeider har norske ledere veldig mye å gå på. Lederne må erkjenne at alle har sin egen motivasjonsprofil, og at denne må identifiseres, sier han.

Annonse
Annonse