Annonse

Spør juristene: Rett til å fortsette i stilling under en sak om oppsigelse

Spørsmål: Jeg er en arbeidstager som har 1 måneds oppsigelsestid. Nylig ble jeg sagt opp. Jeg krevde da forhandlinger med bedriften om oppsigelsen og var da assistert av en tillitsvalgt. I møtet ble vi ikke enige, og jeg tok forbehold om å reise sak vedrørende oppsigelsen og herunder fortsette i jobben mens saken ble behandlet.

Annonse
Annonse