Annonse

Bortfall av arbeidsoppgaver

Spørsmål: Jeg er ansatt i et norsk datterselskap, eid av et utenlandsk konsern. For en del måneder siden varslet konsernledelsen en del endringer over organisasjonen. En av de stillinger som plutselig ikke fantes på et fremtidig organisasjonskart, var min. Underveis er mine oppgaver blitt fordelt på et to andre personer, som begge har presentert seg som de personer som det skal rapporteres til fra de ansatte som jeg har vært administrativ leder for. Under prosessen har det ikke vært tatt opp med meg eller drøftet med meg endringer eller bortfall av arbeidsoppgaver.

Annonse
Annonse