Annonse

Farvel FM, ­farvel kritisk sans

Alt tyder på at beslutningen om å stenge FM-nettet i Norge for å innføre DAB med tvang ble tatt på et svært tynt grunnlag og at saken er alt for dårlig utredet.

Hvor var de som burde gitt politikerne råd da beslutningen om å stenge FM ble tatt? Hvor var Nkom, hvor var Teknologirådet, hvor var forbrukermyndighetene, den kritiske pressen, miljøorganisasjonene og hvor er Konkurransetilsynet og Riksrevisjonen og DSB?

Annonse
Annonse