Annonse

Forsvaret som budsjettvinner

Til tider kan vi ha en frisk debatt som konflikter og saker som Forsvaret er involvert i. Hovedlinjene i norsk forsvarspolitikk er det imidlertid bred enighet om. Det gir god mening i å si at norsk forsvarspolitikk har ligget fast i årtier. Nå er det endringer på gang. Alt tyder på at den brede enigheten fortsatt vil prege dette politikkområdet.

Annonse
Annonse