Annonse

Hvorfor jeg må kjede meg mer!

Som nasjon står vi overfor store omstillingskrav: tilpasning til en mindre oljeavhengig økonomi, utvikling av en grønnere økonomi, og tilpasning til omfattende demografiske endringer.

Produktivitetskommisjonen peker på at for å kunne opprettholde vårt velferdsnivå, må vi være innovative og produktive – noe som krever evne til omstilling, nytenking, og nysgjerrighet. 

Annonse
Annonse