Annonse
Utsikt over  Oslo fra  Ekeberg.  

Ingen byer, ingen valgseier

«Arbeiderpartiet vil utvikle de unike mulighetene som finnes i våre største byområder», står det i innledningen til «Framtidas Storbyer», partiets storbystrategi som ble vedtatt på landsmøtet i april.

Annonse
Annonse