Annonse
Nærhet til en av Oslos mange parker og friområder har nå vått en økonomisk verdi. Her fra andedammen på St.Hanshaugen. Foto: Wikipedia

Byutvikling: Oslos grønne milliarder

Oslo er en Europas raskest voksende storbyer. Dersom prognosene og tempoet holder seg vil Norges hovedstad passere 800 000 innbyggere i 2027 og en million i 2040. Da er det mye som står under press. Spørsmålet er om politikerne klarer og tør å bevare de eksisterende rekreasjonsområdene som gjør Oslo til en grønn by i det omfang den er i dag? Og hva er verdien av disse kvalitetene, ikke bare omregnet i tomteverdi?

Annonse
Annonse