Annonse

Eieren som vil sparke ledelsen

Styrets oppgave er på ivareta både eierne og selskapets interesser. Det kan skje at disse interessene kommer i konflikt med hverandre. Dominerende eiere kan forsøke å tvinge selskapet til handlinger som ikke er i selskapets eller alle aksjonærenes interesser. Da plikter styret å si stopp. Styrets primære oppgave er å våke over selskapets aksjekapital, sørge for at eierne får den avkastning de kan forvente og at alle eiere stilles likt.

Annonse
Annonse