Annonse

Spør juristene: Nye regler om ­midlertidig ­ansettelse

Spørsmål: Vi har noen midlertidige ansatte i vår bedrift, som vi har behov for å forlenge kontraktene til. Det vil da kun være tale om å forlenge kontraktene videre på midlertidig basis. Jeg har forstått at det vil tre i kraft nye regler om rett til fast ansettelse fra nåværende fire år, til tre år etter lovendringen. Vil disse gjelde for våre midlertidig ansatte? Noen av dem har vært ansatt i drøye to år. I så fall er det være en fare for at vi ikke har råd til å forlenge kontraktene likevel, da vi ikke har råd eller behov for flere faste ansettelser.

Annonse
Annonse