Annonse

Traumer og lidelser vanskelig å forstå

Det er forståelig at lekfolk synes informasjon om traumer er komplisert lesing, sier Dyregrov.

Selv er han én av distributørene av slik informasjon, som grunnlegger av Senter for Krisepsykologi. Han har fungert som daglig leder av senteret i 25 år. Nå er han faglig leder.

Senteret lager informasjonshefter og distribuerer også informasjon gjennom internett og sosiale medier.

– Vi prøver å skrive folkelig, både i aviser, på internett og på andre plattformer. Det er riktig at det er for lite forståelig informasjon tilgjengelig for ledere, sier han.

Annonse
Annonse