Annonse
Elias heter Redningsselskapets nyeste rednings-skøyte. Og som de fleste større frivillige organisasjoner er både Elias og Rednings-selskapet avhengig av profesjonelle medarbeidere.  

Den ­profesjonelle faren

Lorentzen er nå professor ved Menighetsfakultetet, men var i en årrekke forsker på frivillighet og ideelle organisasjoner (også kalt sivilsamfunnet og den tredje sektor) ved den private forsknings-stiftelsen Institutt for samfunnsforsking, hvor han var med å opprette Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet.

Etter å ha observert den blå-blå regjeringen mener han altså at de er mye mer instrumentelle enn det Ap og sosialdemokratiet noen gang var. Han utdyper det slik:

Annonse
Annonse