Annonse

Feilsitert om innovasjon

Regjeringen bevilger midler både til Leverandørutviklingsprogrammet og Difis arbeid med innovasjon. Artikkelen fanger etter min mening heller ikke essensen i det som ble sagt. Det viktigste budskapet på møtet var at det nå trengs en tydeligere lederforankring for å bruke offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel som kan bidra til å fremme innovasjon.

Annonse
Annonse