Annonse

Mangfold krever mer skreddersøm

Skal den norske modellen bevares og videreutvikles for fremtidens mer mangfoldige befolkning, må vi finne tiltak som gir mer individuelt tilpassede løsninger. Dette må vi klare innenfor rammen av de brede, kollektive ordninger som preger samfunnet vårt.

Velferdsstaten er i stor grad tuftet på verdiene om like muligheter og lik tilgang til viktige velferdsgoder som helsehjelp og utdanning. Det har ført til at vårt samfunn er preget av høyt generelt velferdsnivå og små forskjeller mellom folk.

Annonse
Annonse