Annonse

NPM-reform: Reformkritikk

En interessant studie av New Pubublic Management (NPM), som styrings- og forvaltningsmodell, er gjort i Storbritannia av professorene Christopher Hood og Ruth Dixon, begge fra University of Oxford. Nettopp utkom deres rapport fra studien (april 2015) under tittelen «A Government that Worked Better and Cost Less? Evaluating Three Decades of Reform and Change in UK Central Government». I Storbritannia har NPM-reform og bestiller-utførermodellen dominert mer og mer i de tretti årene studien dekker. I dag sliter landet hardt med sin offentlige økonomi.

Annonse
Annonse