Annonse

NSB på sidespor

Det finnes to hovedmodeller for hvordan man skal organisere jernbanen. Enten samler man mest mulig under en paraply, som i Tyskland, eller så utvikler man en system for konkurranseutsetting, som i Storbritannia. Modellene har sine styrker og svakheter.

Annonse
Annonse